Örsparancsnoki állás Gyömrőn

Örsparancsnokot keres a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gyömrőre. A pályázatot október 15-ig lehet beadni. Illetmény a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

A kiíró szerv megnevezése, székhelye és címe:

–   Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság;

–   2200 Monor, Kossuth L. u. 86.

A betöltendő beosztás

–   megnevezése: PMRFK Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrörs állományában örs­­parancsnok;

–   besorolása: osztályvezetői (OV).

–   szolgálati helyének címe: 2230 Gyömrő, Szent István út 33.;

A beosztással járó főbb feladatok:

–   a rendőrörs szakmai irányítása, szolgálatszervezés a vonatkozó jogszabályok, illetve a munkaköri leírás alapján;

–   a rendőrörsön keletkezett anyagok kapitányságvezetőnek történő elő­ter­jesztése referálás céljából;

–   jelentés tétele a kapitányságvezetőnek a rendőrörs működéséről, és a vezetői döntés­ho­zatal értékelése, elem­zé­sekkel való segítése;

–   a rendőrörsön dolgozók képzéséről, továbbképzéséről történő gondoskodás;

–   a rendőrörs tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése;

–   a rendőrörs munkatársai esetében mindazon személy- és munkaügyi jogok, kö­te­le­zett­ségek gyakorlása, amelyekkel a vonatkozó normatívák az osztályvezetőket fel­ru­ház­zák.

A beosztás betöltéséhez meghatározott képesítési előírások és feltételek:

rendőrtiszti főiskolai vagy felsőfokú állami és rendőrszervező (tiszt) szaktanfolyami vég­zettség;

–   rendészeti szakvizsga (RSZVI) és rendészeti vezetővé képzés (RVK), vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak (RIASZTSZ) megléte;

–   „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte;

–   egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

Előnyt jelentő körülmény:

–   legalább 5 éves vezetői gyakorlat;

A benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelmények:

a pályázatban szerepeltetni kell a személyi adatokat, az állami, rendőri iskolai és egyéb végzettségeket, a munkahelyeket, a képességeket, a készségeket, a jártasságokat és a be­osz­tás­ra vo­nat­kozó igényeket;

a pályázathoz mellékelni kell a legmagasabb állami és rendőri végzettséget tanúsító bi­zo­nyítványok fénymásolatát.

A pályázat benyújtásának

–   helye:   Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság, 2200 Monor, Kos­suth L. u. 86.;

–   határideje: 2011. október 15.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2011. október 20.

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult személy neve, címe, telefonszáma:

–   Petrik Sándor tanácsos;

–   2200 Monor, Kossuth L. u. 86.;

–   BM: 30-322/15, városi 06-29-410-367/15.

A pályázat elbírásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

A pályázatot benyújtó személyek a pályázat elbírálásának eredményéről postai úton kapnak tá­jé­koz­ta­tást 2011. október 27-ig.

Egyéb tájékoztató adatok:

–      a beosztás megbízás útján betölthető 2012. február 01-től;

–      munkaidő rendszere: vezényléses;

–      illetmény: a vonatkozó jogszabályok szerint;

–      a pályázatokat bizalmasan kezeljük.

Forrás: police.hu

györmrőinfo.hu  hírek
Ma 2024. Június 18., Kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.
facebook pécelinfo Kövesd a gyömrőinfo-t a Facebookon is!

Gyömrő aktuális időjárása